จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

Data source cannot be displayed.
จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 35172d95-c896-4694-8cbf-72ba71e746f3
คำสำคัญ จำนวนนักท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนแผนงานและงบประมาณ/ฝ่ายอนุญาตและเงินรายได้
อีเมลผู้ติดต่อ permission1615@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ ใช่
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  url xlsx pdf
  ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  url xlsx pdf
  จำนวนนักท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  xls