ขนาดตัวอักษร |    
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก

Data source cannot be displayed.
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 16f565ce-6cd8-4c4e-90d1-aa4f8e4dbc10
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 กันยายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศ
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ภาพรวมเศรษฐกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
อีเมลผู้ติดต่อ prcai@oae.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License