ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก

Data source cannot be displayed.
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 16f565ce-6cd8-4c4e-90d1-aa4f8e4dbc10
Groups เกษตรกรรม
Tags ภาพรวมเศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email prcai@oae.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง ราคา ณ ไร่นา ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร นำเข่า-ส่งออก
Last update dataset : June 4, 2023