ขนาดตัวอักษร |    
ระเบียบ คำสั่ง และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Data source cannot be displayed.
ระเบียบ คำสั่ง และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 1a761181-d850-440d-8ea0-d6283da0007c
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อส.อส. อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เครือข่าย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 11 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ hotline1362@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  องค์กรที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมและ ประกาศเจตนารมณ์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565  
  json xls
  องค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2565  
  json xls
  คู่มืออาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 เมษายน 2565  
  pdf