ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)

Data source cannot be displayed.
จำนวนเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 01723f6d-a676-404a-84de-c46cb3c824ad
คำสำคัญ SDG 12.b SDG12 ค่าตอบแทนที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าเปรียบเทียบปรับ สถิติเงินรายได้ เงินบริจาค เงินรายได้อุทยานแห่งชาติ เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 19 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอุทยานแห่งชาติ ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ income.dnp@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา 1. การรายงานการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 2. http://webreg.dnp.go.th/login.php 3. การรับเงินสด (ส่วนกลาง) 4. การรับเงินผ่านธ.กรุงไทย (ออนไลน์)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=20014
ภาษาที่ใช้ ไทย
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
อุทยานแห่งชาติ
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2565  
html xlsx pdf
จํานวนเงินที่บริจาคเป็นสาธารณกุศล ซึ่งอาจมีพื้นฐานจากศรัทธาทางศาสนาความเชื่อ เกี่ยวกับการบริจาคทาน แต่ผลที่ได้รับ โดยตรง คือประโยชน์ของสาธารณชน เช่น เงินบริจาคมูลนิธิต่างๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
ประมาณการค่าภาระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมเจ้าของสินค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
url