ขนาดตัวอักษร |    
เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
facebook   twiter

เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด

Data source cannot be displayed.
เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 98308ec7-3851-481e-8b81-6dfa09c46230
วันที่สร้างชุดข้อมูล 24 ธันวาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ รายจังหวัด สถิติร้องเรียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายพิสุทธิรักษ์ รัตนธนนน์
อีเมลผู้ติดต่อ pisuthirak@ombudsman.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 ธันวาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ราคาสินค้าเกษตรไม้ผล 6 สินค้า คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย เงาะ และลิ้นจี่ (รายเดือน รายจังหวัด ย้อนหลัง)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 สิงหาคม 2564  
pdf xlsx
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
xlsx
จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
xlsx