ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร 88 แห่ง ประกอบด้วย อบจ.1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และ อบต. 63 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564  
xlsx
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร 88 แห่ง ประกอบด้วย อบจ.1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และ อบต. 63 แห่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2564