ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
facebook   twiter

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 88 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน .23 จำนวน และ องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 63 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 89fa1a5a-63ac-4814-ae21-f413c5364f80
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ นางอัญชนา คำดา
อีเมลผู้ติดต่อ anchanada09@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล Creative Commons Attributions อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ แต่ต้องให้เครดิตที่มาของเจ้าของผลงาน ซึ่งหากต้องการใช้ผลงานนั้นโดยไม่ให้เครดิตที่มาชื่อเจ้าของผลงานกำกับ จะต้องทำการขอนุญาตเจ้าของผลงานก่อน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License