ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 มีนาคม 2564  
url