ขนาดตัวอักษร |    
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
facebook   twiter

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

Data source cannot be displayed.
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2208c7a7-15de-40a0-bb2a-2adc797decc7
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
อีเมลผู้ติดต่อ paiboon@spo.moph.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License