ขนาดตัวอักษร |    
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานระดับกรม
พบ 10 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565  
pdf xls
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565  
pdf xls
ข้อมูลการทดสอบ ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565  
pdf xls
ข้อมูลการฝึกอบรม ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565  
pdf xls
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
xls
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยศูนย์ประเมิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
xls
ผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ_การดำเนินงานโดยกรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
xls
แรงงานที่ได้รับการฝึกอาชีพเสริม_จำแนกตามหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
xls
แรงงานที่ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน_จำแนกตามหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
xls
แรงงานที่ได้รับการฝึกยกระดับฝีมือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565  
xls