กรมการปกครอง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมการปกครอง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2564  
csv url