รายชื่อหน่วยงานระดับกรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อหน่วยงานระดับกรม
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: BBAGC ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด:รายชื่อหน่วยงานระดับกรม เจ้าของโครงการที่ได้รับงบประมาณ

2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET

คู่มือ https://govspending.data.go.th/api/documentation

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหน่วยงานระดับกรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 431076c4-d6e2-44de-801d-b000958b214b
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags ภาษีไปไหน
Visibility Public
Dataset create date February 25, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Contact Email contact@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
Last update dataset : February 21, 2023  
url
รายการ API ของระบบ "ภาษีไปไหน?" โดย DGA http://govspending.data.go.th/api/documentation
Last update dataset : February 12, 2023  
csv
1.รหัสบริการ: BBGFSUMMARY ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลงบประมาณและการเบิกจ่าย 2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON , Method: GET คู่มือ...
Last update dataset : October 31, 2021  
api