ภาษีไปไหน? - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ภาษีไปไหน?
Rating
Organizations : กรมพลศึกษา
facebook   twiter

รายการ API ของระบบ "ภาษีไปไหน?" โดย DGA http://govspending.data.go.th/api/documentation

Data source cannot be displayed.
ภาษีไปไหน?
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3c810a1d-fdc3-455b-8807-7509d6df8423
Tags จัดซื้อจัดจ้าง ภาษีไปไหน เบิกจ่าย เสนอราคา โครงการ
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2023
Maintain date July 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นวิน เข็มทอง
Contact Email nawin.k@dpe.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit วัน
Update Frequency Interval 2
Geo Coverage ไม่มี
Data Source http://govspending.data.go.th/api/documentation
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการวิจัยด้านน้ำ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api