สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน

Data source cannot be displayed.
สถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e8abad60-2c84-4349-a70c-9ae6520e9c83
Tags ความเคลื่อนไหว ความโปร่งใส งบประมาณ งบลงทุน ภาษีไปไหน สถานะการดำเนินงาน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนสำรวจและวางแผน สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
Contact Email license@prd.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ไม่มี
Data Source การดำเนินงานของโครงการงบลงทุน ฐานข้อมูลระบบติดตามงบลงทุน
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect อื่นๆ
โครงการ
URL http://open.prd.go.th/scrolling/?G&authen=WnArZXFwdVpuNXhwbm1hamFaalQzZFhieDk3VjJwdmV5K3Bmbko4PQ
Data Language ไทย
Created date 2023-03-23
High Value Dataset No Show
Related
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf xlsx csv
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : May 12, 2024  
csv pdf xlsx
รายละเอียดการจัดสรรแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv