ชุดข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
พบ 2 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เอกสารการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำขึ้นในปี 2017 เพื่อนำไปใช้ในโครงการสำมะโนและสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานฯ โดยใช้เอกสาร International...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf
“การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation: ISCO-08” นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นในปี 2022...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
pdf xlsx