การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

“การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ฉบับแปลจาก International Standard Classification of Occupation: ISCO-08” นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นในปี 2022 เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาชีพในโครงการสำมะโนและสำรวจต่างๆ ทางด้านครัวเรือนของสำนักงานฯ เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์รองรับการเจริญเติบโตทางด้านสังคมของประเทศได้ โดยจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification of Occupation: ISCO-08) ที่จัดทำโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

Data source cannot be displayed.
การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 46c1e270-ac2a-4a88-867c-3e454a03f977
คำสำคัญ ISCO08 การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ประเภทอาชีพ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มมาตรฐานสถิติ
อีเมลผู้ติดต่อ standard.nso@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 20
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ โลก
แหล่งที่มา International Standard Classification of Occupation: ISCO-08
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • XLS
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://statstd.nso.go.th/classification/download.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-06-02
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-06-02
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง ISCO -88 (ฉบับแปลภาษาไทย) - ISCO-08 (ฉบับภาษาไทย)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf
ตารางเปรียบเทียบระหว่าง ISCO -08 (ฉบับแปลภาษาไทย) - ISCO-88 (ฉบับภาษาไทย)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx pdf
ข้อมูลลูกหนี้เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
xlsx csv