ขนาดตัวอักษร |    
พบ 144 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-กรกฎาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-กรกฎาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-กรกฎาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-กรกฎาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มิถุนายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มิถุนายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มิถุนายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มิถุนายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-พฤษภาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-เมษายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-เมษายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-เมษายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-เมษายน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2563-2565 (มกราคม-มีนาคม)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 สิงหาคม 2565  
xlsx csv