ขนาดตัวอักษร |    
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมายในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ดำเนินการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบกลาง

Data source cannot be displayed.
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 38b7fffb-e8d1-4dec-b0ca-2b9a26924b6c
วันที่สร้างชุดข้อมูล 16 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Bangkok Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ป้ายกำกับ กฎหมาย
ชื่อผู้ติดต่อ นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์
อีเมลผู้ติดต่อ sirisak@efai.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ​ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ​บริหาร​ ศรชล.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มิถุนายน 2563  
pdf
ประกาศต่าง ๆ ของ ศูนย์​อำนวย​การรักษา​ผลประโยชน์​ของ​ชาติ​ทางทะเล​​
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มิถุนายน 2563  
pdf