สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
facebook   twiter

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมายในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ดำเนินการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบกลาง

Data source cannot be displayed.
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 38b7fffb-e8d1-4dec-b0ca-2b9a26924b6c
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ กฎหมาย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 20 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์
อีเมลผู้ติดต่อ sirisak@efai.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่หน่อยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้ประกอบการ เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
pdf
"พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560" เป็นการรวบรวมกฎหมายทีใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกฎหมาย 7 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน มีผลบังคับใช้ 180 วัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2567  
rdf pdf
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 ตุลาคม 2566  
api xlsx