สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
Rating
Organizations : สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
facebook   twiter

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมายในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ดำเนินการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และระบบกลาง

Data source cannot be displayed.
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 38b7fffb-e8d1-4dec-b0ca-2b9a26924b6c
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย
Visibility Public
Dataset create date February 16, 2021
Maintain date January 20, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์
Contact Email sirisak@efai.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf