ขนาดตัวอักษร |    
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูลโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ประกอบด้วยข้อมูล สถานที่ จังหวัด พิกัดที่ตั้ง และความสำคัญทางพื้นที่

Data source cannot be displayed.
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 52a89e78-d0ef-44a3-8482-d3ebe96d3c73
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 พฤษภาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ทรัพยากร ป่าชายเลน ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์
อีเมลผู้ติดต่อ anuwat.th@dmcr.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 พฤษภาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License