สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน
คะแนนความนิยม
องค์กร : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

Data source cannot be displayed.
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล eee0702f-dcd2-47de-9559-04728856ed42
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ traffic ด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ ปริมาณจราจร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 สิงหาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ วัชระ อินทรสูตร
อีเมลผู้ติดต่อ vachara@exat.co.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ด่านเก็บค่าผ่านทาง
แหล่งที่มา รายงานประจำปีของ กทพ.
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ยอดรวมปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่าน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
จำนวนปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
xlsx csv
แสดงข้อมูลผลสำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน (Mid-Block Survey: MB) ของโครงการศึกษาจัดทำ Model...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv xlsx