ขนาดตัวอักษร |    
สรุปรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
facebook   twiter

สรุปรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ประกอบด้วย 1. สรุปข้อมูลรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนปัจจุบัน (SAS) 2. สรุปข้อมูลรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแผนไทย (AUR) 3. สรุปข้อมูลรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา (ตำรับน้ำมันเดชา) DTAM GANJA OIL (DEJE)

Data source cannot be displayed.
สรุปรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 463ee063-2e0b-451d-bda7-9aba0e0ae2d7
คำสำคัญ กัญชา ความปลอดภัย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@fda.moph.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กองควบคุมวัตถุเสพติด
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลิตภัณฑ์
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานด้านความปลอดภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
xls
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv xlsx
อินโฟกราฟิก สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf