ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ของจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประมง
facebook   twiter

เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ของจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 04d2bca1-3676-4143-9849-17df3da31c04
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ยะลา
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ ข้อมูลสถิติ สัตว์น้ำกรมประมง
ชื่อผู้ติดต่อ พรกมล หนูจันทร์
อีเมลผู้ติดต่อ fpo-yala@dof.in.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
url api
รายงานปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาของประเทศไทย ปีการผลิค 2563 หรือ ปีการเพาะปลูก 2563/2564 และประมาณการปีการผลิต 2564 หรือปีเพาะปลูก 2564/2565...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf api
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2564  
pdf