ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
facebook   twiter

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 33015026-221a-4ac4-a82a-6242946cbe27
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
คำสำคัญ สรุปผลการดำเนินงาน เมืองและภูมิภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ทิพวัลย์ นิธิกุล
อีเมลผู้ติดต่อ tipawan_432@hotmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดโครงการ แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf