ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Rating
Organizations : เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
facebook   twiter

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Data source cannot be displayed.
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 33015026-221a-4ac4-a82a-6242946cbe27
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags สรุปผลการดำเนินงาน เมืองและภูมิภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น
Visibility Public
Dataset create date February 17, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ทิพวัลย์ นิธิกุล
Contact Email tipawan_432@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก
Last update dataset : June 29, 2023  
api
บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565
Last update dataset : June 23, 2023  
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
Last update dataset : June 19, 2023  
api