การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัมนาดัชนี้ชี้วัดปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

Data source cannot be displayed.
การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 408c68a7-c755-448e-8fe9-e4a34db2825e
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ การแพร่ระบาด ปัญหายาเสพติด สภาพปัญหา หมุ่บ้านชุมชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 1 สิงหาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ดารัณ พันสวะนัด
อีเมลผู้ติดต่อ darranp@oncb.go.th
วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา โครงการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / สำนักงาน ป.ป.ส.
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
CPIS - จำนวนผู้ใช้บริการเทียบสภาพปัญหา รายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
xlsx csv
CPIS - จำนวนเด็กตามสภาพปัญหารายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
xlsx csv
CPIS - จำนวนผู้ใช้บริการเทียบสภาพปัญหา รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2566  
xlsx csv