สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และกรุงเทพมหานคร จากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Nispa)

Data source cannot be displayed.
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 8b42ff7c-f797-4e9f-9a24-f1258860cd06
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ อนุษรา แก้วงาม
อีเมลผู้ติดต่อ anusarak@oncb.go.th
วัตถุประสงค์
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง