ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
facebook   twiter

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

Data source cannot be displayed.
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f5faf893-d35d-4206-b094-be99a2b4b9a8
คำสำคัญ ธรรมนูญ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพแห่งชาติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ (กข.)
อีเมลผู้ติดต่อ info@nationalhealth.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเถอที่ผ่านการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv
ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ธรรมนูญตำบลหนองหมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf