ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงระเบียบซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Data source cannot be displayed.
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a8bc075d-c18e-4e65-8fcc-a5380c98dc1b
คำสำคัญ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระเบียบ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
อีเมลผู้ติดต่อ ndec@onde.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการดิจิทัลกำหนดปรับปรุงระเบียบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ราชกิจจานุเบกษา
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง,พันธกิจหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 11 มีนาคม 2567  
url
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีจำนวน 9 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ตุลาคม 2566  
pdf
ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีจำนวน 17 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฉบับ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 ตุลาคม 2566  
pdf