ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสถานะการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานสังกัด ทส.
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

แสดงสถานะข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถานะการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานสังกัด ทส.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dcf8629f-4f3e-4890-aad0-d5b9f95e0ece
วันที่สร้างชุดข้อมูล 9 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไม่มี
ป้ายกำกับ การดำเนินการ ข้อมูลสถานะ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
อีเมลผู้ติดต่อ anti.corruption@mnre.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แสดงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
url
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ถูกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินงานจนกระทั่งถึงวันที่ได้รับเอกสารสำคัญอันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการนั้น ๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv