ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลนิติบุคคล
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
facebook   twiter

ข้อมูลนิติบุคคลเป็นชุดข้อมูลของธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้

ธุรกิจมีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลของ นิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ในการประกอบธุรกิจและให้บริการต่อสาธารณชน รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

โดยมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่ สถานะนิติบุคคล (ดำเนินกิจการ เลิก ร้าง...) ทุนจดทะเบียน และอำนาจกรรมการ เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนิติบุคคล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 401baf4b-20eb-4381-9af9-86258747050a
วันที่สร้างชุดข้อมูล 10 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ ข้อมูลนิติบุคคล
ชื่อผู้ติดต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมลผู้ติดต่อ tradeservices@moc.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License