ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2559
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประจำเดือนเป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - เลขทะเบียน 13 หลัก - ชื่อนิติบุคคล - วันที่จดทะเบียน - ทุนจดทะเบียน - รายละเอียดวัตถุประสงค์ - ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2b691a7e-a2de-453f-bfe5-a98d2a691505
วันที่สร้าง 5 สิงหาคม 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ จดทะเบียน จัดตั้งใหม่ นิติบุคคล
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (025474376)
อีเมลผู้ติดต่อ document@dbd.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ถูกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินงานจนกระทั่งถึงวันที่ได้รับเอกสารสำคัญอันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการนั้น ๆ
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
จำนวนขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนขั้นตอนในการดำเนินงานในกระบวนการก่อนการโอนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และกระบวนการโอนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv