ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา

Data source cannot be displayed.
ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5d5c6ef0-41a4-4b0e-8077-c9dd919de2c3
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ ประวัติศาลยุติธรรม ยุทธศาสตร์ ระบบศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม โครงสร้าง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 6 ธันวาคม 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กัมพล มณีวรรณ์ (029382755)
อีเมลผู้ติดต่อ kumpol.m@coj.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนกลยุทธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อย่างน้อยหนึ่งคน 2. ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 5-14 ปี อย่างน้อยหนึ่งคน 3....
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
json csv
งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงาน ตามยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf