ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลราคาเส้นไหม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลราคาเส้นไหม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0efe97b2-37c5-4914-9df8-503a3f3399fd
วันที่สร้าง 24 มิถุนายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ราคาเส้นไหม ราคาไหมพื้นบ้าน ราคาไหมอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม
อีเมลผู้ติดต่อ iprqsds@qsds.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ราคาเส้นไหม
16 กันยายน 2558  
xlsx