นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
facebook   twiter

นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2557  พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  30 สิงหาคม 2557   พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี [นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ และ นายอำนวย ปะติเส เมื่อ 18 พ.ย. 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)] ถวายสัตย์ฯ วันที่ 23 พ.ย. 2557  พระบรมราชโองการประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี เมื่อ 19 ส.ค. 2558  (ปรับคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1) ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ 3 กันยายน 2558  

Data source cannot be displayed.
นโยบายของคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0b025a80-7057-4297-8e6c-ab6c57d1d86f
กลุ่มชุดข้อมูล การเมืองและการปกครอง
คำสำคัญ cabinet policy คณะรัฐมนตรี นโยบาย
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 กันยายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ รัฐสภา มีประไพ (022809000 ต่อ 438)
อีเมลผู้ติดต่อ rattasapa.m@soc.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว (20 ปี) เนืื้อหา ประกอบด้วย นโยบาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
url
รายงานข้อมูลแฟ้มรับของสำนักงาน - ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เฉพาะกระบวนงาน : ตอบ สลค. (ตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ยกเว้นข้อมูลที่เป็นชั้นความ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv
PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
rdf pdf csv api xlsx