สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการค้าต่างประเทศ
facebook   twiter

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) และ มูลค่าการค้าชายแดน (รายสินค้า) ส่งออก-นำเข้า ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)

Data source cannot be displayed.
สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559-2561 (มกราคม-พฤศจิกายน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7e1e0398-8807-40ee-aa36-7657997d9a51
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
คำสำคัญ กัมพูชา การค้าชายแดน มาเลเซีย ลำดับ สปป.ลาว ส่งออก-นำเข้า เมียนมา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 มกราคม 2562
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวสมทรง ซ่อนกลิ่น (025474729)
อีเมลผู้ติดต่อ tpisdft@moc.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการศึกษาสำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
pdf csv
ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับงานออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
pdf
รายงานผลการศึกษาสำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa and North Dagon)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
pdf csv