ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีด้วยระบบอัตโนมัติ ปี 2013(Automatic Weather station)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายปี 2013

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีด้วยระบบอัตโนมัติ ปี 2013(Automatic Weather station)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ee199d22-86c2-49ed-b9ca-086ceb9c2f31
วันที่สร้างชุดข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ in@ega.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License