ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีด้วยระบบอัตโนมัติ ปี 2013(Automatic Weather station) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีด้วยระบบอัตโนมัติ ปี 2013(Automatic Weather station)
Rating
Organizations : กรมอุตุนิยมวิทยา
facebook   twiter

ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายปี 2013

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการตรวจอากาศรายนาทีด้วยระบบอัตโนมัติ ปี 2013(Automatic Weather station)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ee199d22-86c2-49ed-b9ca-086ceb9c2f31
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 20, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126060)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show