ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 263d7fd5-4851-44ee-b002-ab8f91dde72b
วันที่สร้าง 16 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ iprqsds@qsds.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License