ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 0d37dc07-40a1-4c9b-a948-9fb540fb77cb
วันที่สร้าง 24 มิถุนายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ ซื้อผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ร้านค้าผ้าไหม ร้านจำหน่ายผ้าไหม
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ กรมหม่อนไหม
อีเมลผู้ติดต่อ iprqsds@qsds.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License