จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมส่งเสริมการเกษตร
facebook   twiter

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด

Data source cannot be displayed.
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d61d17e5-3ee0-4cc7-9ba4-45189438f022
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
คำสำคัญ โครงการภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายสรายุทธ สิริภูษิต
อีเมลผู้ติดต่อ ict20@hotmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ 2566 โครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xls
การลงทะเบียนเราชนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2564  
jpg