จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการเกษตร
facebook   twiter

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด

Data source cannot be displayed.
จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d61d17e5-3ee0-4cc7-9ba4-45189438f022
Groups เกษตรกรรม
Tags โครงการภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date June 19, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสรายุทธ สิริภูษิต
Contact Email ict20@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ 2566 โครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67
Last update dataset : February 6, 2024  
csv
ข้อมูลทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบล
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
การลงทะเบียนเราชนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : February 10, 2021  
jpg