เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

กลุ่มเครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สามารถให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ชื่อเครือข่ายพี่เลี้ยง ในแต่ละภาค ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน และสาขาความเชี่ยวชาญ

Data source cannot be displayed.
เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 25fe165f-aee0-4382-94c8-bfdb292700a6
คำสำคัญ กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม พี่เลี้ยง เครือข่าย เครือข่ายพี่เลี้ยง เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 ตุลาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 22 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
อีเมลผู้ติดต่อ envifund@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รวบรวมจากกลุ่มผู้แทนโครงการที่สมัครเข้าร่วมเครือข่ายพี่เลี้ยง
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://lookerstudio.google.com/reporting/ed80aaef-7941-40c8-8cfc-224598d60c6f
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2016-03-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-11-13
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
url
สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) 1. ข้อมูลสมาชิก (อาชีพ อายุ) 2. ชื่อเครือข่าย 3. ปีที่สมัคร 4. หน่วยงานกำกับ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
url
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU) ตลอดจนจำนวนหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังถือครอง สัดส่วนการถือครองของกระทรวงการคลัง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv