ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา

Data source cannot be displayed.
ตารางโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 28901184-ade2-42fd-9348-be6fcbcd6fdb
คำสำคัญ Data exchange Data spec EXCEL ศธ. EXCEL สป.ศธ. data dict ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดิน นักเรียน บุคลากรอื่น ผลการเรียน ผู้สำเร็จการศึกษา มาตรฐาน EXCEL ด้านการศึกษา รายการข้อมูล ด้านการศึกษา รายการข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยน สถานศึกษา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 15 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 15 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลผู้ติดต่อ BICT_MOE@sueksa.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา จากหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://exchange.moe.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-06-10
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-06-10
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ทุก ๆ ปีการศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
บุคลากรอื่น หมายถึง บุคลกรที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 มิถุนายน 2567  
api xls
ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv api