รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ สำนักวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing ปี พ.ศ. 2564 -2566 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ สำนักวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing ปี พ.ศ. 2564 -2566
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
facebook   twiter

-

Data source cannot be displayed.
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ สำนักวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing ปี พ.ศ. 2564 -2566
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 6e461044-65dd-444b-9f04-6794d1c42817
คำสำคัญ 2564 -2566 Cybersecurity Knowledge Sharing ผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ รายงาน สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักวิชาการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 16 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 16 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
อีเมลผู้ติดต่อ itservice@ncsa.or.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ncsa.or.th/service-statistics.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-02-03
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-02-03
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ไม่มี
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ระดับการศึกษา
  • ไม่ทราบ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ความพึงพอใจ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานความก้าวหน้าโครงการระบบราง ได้แก่ รายชื่อโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่มก่อสร้าง วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ความก้าวหน้า สถานะของโครงการ สรุปผลการดำเนินการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เว็บไซต์สำนักงบประมาณ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายงานการเข้าถึงโรคซึมเศร้า เป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัดในเขตสุขภาพ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv url