การตรวจประเมินระบบการผลิตหม่อนตามมาตรฐาน GAP - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การตรวจประเมินระบบการผลิตหม่อนตามมาตรฐาน GAP
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

แบบรายงานผลการตรวจประเมินแปลงหม่อน GAP ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมหม่อนไหม

Data source cannot be displayed.
การตรวจประเมินระบบการผลิตหม่อนตามมาตรฐาน GAP
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ad3c08fa-28f4-436c-95fc-7cfb28248aa1
คำสำคัญ GAP รายงานผล หม่อน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม
อีเมลผู้ติดต่อ dss_silk@qsds.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล พื้นที่การเกษตร ประมง ป่าไม้
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-08-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-31
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเกษตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน GAP
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xls
รายชื่อผู้ที่ได้การรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (มกษ.4406-2562)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567  
json
จำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 มิถุนายน 2567  
json