ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมธุรกิจพลังงาน
facebook   twiter

ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ประกอบด้วย น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 น้ำมันเตา ชนิดที่ 5 เป็นข้อมูลรายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 83a002dc-982b-4455-9bdd-a67296cd578e
คำสำคัญ น้ำมันเตา ปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มประมวลผลข้อมูล กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
อีเมลผู้ติดต่อ data@doeb.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ข้อมูลจากผู้ค้าน้ำมันตามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-12-26
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2560
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลิตร
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พัน
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv
  ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) รายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv
  ข้อมูลแสดงปริมาณการจำหน่ายบิวเทนรายจังหวัด ที่ผู้ค้าน้ำมันแต่ละบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  csv