ขนาดตัวอักษร |    
การให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการกงสุล
facebook   twiter

จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง

Data source cannot be displayed.
การให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bea28775-e8a3-4470-acb6-823e92a3c3a3
วันที่สร้างชุดข้อมูล 28 มิถุนายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ทั่วโลก
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ
ป้ายกำกับ Passport e-Passport หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
อีเมลผู้ติดต่อ passportdiv.05@gmailcom
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License