สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Rating
Organizations : กรมการกงสุล
facebook   twiter

สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง

Data source cannot be displayed.
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key bea28775-e8a3-4470-acb6-823e92a3c3a3
Groups สถิติทางการ
Tags Official Statistics Passport e-Passport สถิติทางการ หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
Visibility Public
Dataset create date June 28, 2021
Maintain date March 3, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทาง
Contact Email passportdiv.05@gmail.com
Objective
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage โลก
Data Source ไม่ทราบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  ภาพรวมงบการเงินของผู้ประกอบการ MSME เฉพาะนิติบุคคล ที่สามารถจำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และพื้นที่
  Last update dataset : May 30, 2023  
  xlsx csv url
  สัดส่วนการลงทุน ส่วนกองสมาชิก ตามประเภทสินทรัพย์ ร้อยละสัดส่วนการลงทุน
  Last update dataset : May 17, 2023  
  csv